Борбата за Висша кауза
Дълбоко в себе си всеки един от нас знае, че нещо не е наред в обществото и че нещо липсва. Някои възприемат това усещане като чувство за празнота и студ. Резултатът обаче е ясен - това усещане ни гризе отвътре постоянно, ден и нощ, без край. Това е чувство, което желаем да отстраним, но как бихме го направили? И защо имаме това чувство вътре в себе си? Нашият вътрешен глас казва, че всичко трябва да бъде различно, че трябва да бъдем различни, че трябва да действаме различно.

Живеем в свят, ръководен от материален начин на мислене, в общество, обхванато от прекомерното консуматорство, появило се от материализма. Свят и общество, където парите, властта и егоизмът управляват. Ловът за пари, сексът (без реална продуктивна цел) и забавлението стигнаха толкова далеч, че днес това е всичко, което ни интересува. Консумираме повече ресурси, отколкото всъщност се нуждаем, защото позволяваме алчността да диктува действията ни.

Материалните потребности на индивида са поставени на централна сцена, докато всички останали се считат за незначителни. Следователно именно „икономическият растеж“ е непрестанен стремеж в съвременното общество. Радостта и щастието на съвременния човек зависят от степента на неговото използване на луксозни стоки, което от своя страна води до безмилостно консуматорство и ненаситно желание за "щастие". Но сред това яростно консуматорство се забравя едно нещо - тези неща са винаги временни, което означава, че никога няма да доведат до постоянни радост и щастие. Все повече хора изпадат в депресия сега, отколкото в миналото, тъй като непрекъснато търсят вечното във временното. Можем да направим аналогия на това самоубийствено поведение, паразитиращо цялото ни общество, като на последователен цикъл, който трябва да бъде прекъснат.

Материализмът води до егоизъм и жажда за власт. Съсредоточени сме само върху себе си. В нас отсъства каквато и да е форма на духовност. Днешното общество и хората, които живеят в него, са сива безформена маса без смисъл - все едно сме живите мъртви. Жизнената сила, която някога ни караше да създаваме фантастични и великолепни цивилизации, се е разсеяла в пясъците на времето. Днес тя е заменена от алчността на материализма, като последствието е страхотен оазис от бетон и асфалт. И нашият народ, и ние като индивиди сме били подложени и измъчвани от духовна чума. Сред съставните части на тази духовна чума откриваме материализма, според който животът е нещо безсмислено. Човекът е духовно същество и когато живее в бездуховен свят, той е нещастен отвътре. Той се превръща в картина без цвят, празна черупка, прекланяща се на момента вместо на вечността.

Ясен пример за материализъм, смъртоносно обхванал народа ни, е, че изборът на кариера или слава днес върви пред семейството. Как човек може доброволно да избере да бяга от създаване на наследство? Да прекъсне доброволно еволюционния процес на хилядолетия само за да може да печели повече пари и да купува неща, от които не се нуждае? Всички трудности, през които нашите предци са преминали заради нас... Ние, като техни наследници, решаваме да им благодарим като обезсмислим живота им?

Къде изчезнаха ценностите и идеалите, които ни определяха? Къде е твърдият и непоколебим идеал за нещо, което е много по-голямо от самия индивид. Идеалът, който ни дава воля да поемем дори и най-трудните предизвикателства? Волята да живеем и да се възползваме максимално от един смислен живот? Живот със значение. Някога бяхме горди, самоуверени, силни и безстрашни. Съвременният човек е повърхностен и живее напълно изолирано от природата. Той вече не вярва в нищо и е неспособен да чувства; той е отхвърлил самия живот, заменяйки го за смъртта. Но преди всичко той е без корен, той вече не защитава своята раса и отхвърля собствената си култура, собствената си идентичност.

Истински значимите идеали като чест, лоялност, саможертва, отговорност, смелост, фанатизъм, дисциплина и мъдрост са желаните добродетели, които мъжете и жените се очаква да притежават. Днес тези идеали са отхвърлени и заменени с егоизъм и алчност. Всичко, което е красиво и здравословно, е изкривено в грозното и вредното. Декаденцията в обществото няма граници. За да илюстрираме този духовен упадък, можем да наблюдаваме как е нарушен естественият баланс по отношение на възприемането на семейството, хората и живота като цяло. Сексуалните извращения, консуматорството, забавленията, наркотиците и прекомерната консумация на алкохол - т.е. всичко, което характеризира едно модерно, материалистично общество - изтощават жизнената сила на нашия народ. Модерната музика е правена за ушите, а не за сърцето.. Парите, сексът и наркотиците ... наистина ли това е всичко, което животът може да ни предложи? Нима животът няма по-дълбок смисъл?

Благодарение на материализма съществуването на нашите хора е застрашено. В действителност не е чудно, че нещата са се развили по този начин, след като ги разгледаме отблизо. Индивидът и хората зависят един от друг. Ако индивидът започне да поставя собствените си егоистични нужди пред по-висшите идеали - общото благо на неговия народ - резултатът е расово и културно унищожение. Следователно грешките на индивида са и грешките на хората. Смъртта на духа е следователно смъртта на народа.

Възраждане на духа

Болните идеи и ценности, процъфтяващи в съвременното общество, трябва да бъдат заменени със здрави идеи и ценности. Духовната чума, която наричаме егоцентричен материализъм, трябва да бъде победена, за да се превърне благото на хората в реалност. Душата на народа трябва да бъде върната към живота от дълбоката си дрямка! Обаче какъв е лекът за духовната чума? Национализъм. Тъй като сме хора, ние все пак сме зависими както от материалното, така и от духовното. Човекът трябва да има храна, вода и подслон, за да оцелее и да бъде физически здрав, но той също се нуждае от сила, която да го вдъхновява - нещо, което го тласка напред, което го вдъхновява и което му дава енергията да се бори по всяко време. Висшите идеали, които споменах по-рано, и борбата за неговия народ представляват тази вдъхновяваща сила.

Национализмът отхвърля нисшите идеали, които характеризират модерното и материалистично общество и издига висшите идеали като нещо, към което трябва да се стремим.

Трябва за пореден път, подобно на нашите предци, да бъдем горди, самоуверени, силни и смели. Честта, лоялността, саможертвата, отговорността, дисциплината, смелостта, фанатизмът и мъдростта трябва отново да бъдат твърдите и непоколебими идеали, които изграждат същността на българина. Човек трябва да се стреми към смислен живот. Живот на борба за семейство, народ и отечество. Общество, в което народът иска да постигне нещо смислено и запомнящо се - общество, свободно от материализма.

Животът е прекалено кратък и ценен, за да бъде небрежно отхвърлен. Проблемът в този случай не е дали ще умрем, защото едно е сигурно: всички ще умрем рано или късно. Материалното богатство под формата на пари, забавления и комфорт е временно, но нашите действия са вечни. Следният цитат е откъс от нордическата Поетична Еда, „Изказванията на Висшия“:

    77. Говедата умират, роднините умират,
    азът също умре;

    Обаче знам едно нещо, което никога не умира:
    репутацията на всеки мъртвец.

Имаме цел. Нашият народ и индивидите, съставляващи този народ, имат цел, смисъл. Наша отговорност е да предадем наследството на нашите предци на нашите потомци, като саможертвата е единственият начин.

Кръвта е свята

Най-жизненото нещо, което сме забравили, е значението на кръвта. Кръвта, която ни обединява като индивиди със семейството ни, с хората ни и с почвата, от която взимаме прехраната си. Преди всичко кръвта ни обвързва с нашите предци, на които трябва да сме вечно благодарни, защото без тях бихме били нищо. Без кръвта, която са проляли, саможертвата, която са направили, сълзите, които са изляли и труда, който са направили заради нас - и само заради нас - ние, техните потомци, нямаше да съществуваме. Като такива ние сме длъжни като нашите предци да се борим и да се жертваме за нашия народ, за нашите предци и потомци. С нашето наследство изграждаме бъдещето.
 

"Осъзнаваме отговорността за предаването на собствения си генетичен материал, защото само от него произлиза силата на бъдещето. Следователно ние нямаме претенции за собствените си постижения, защото те имат своите корени в това, което получихме от нашите предци, без никакви усилия от наша страна, но въпреки това сме горди, че собствените ни кратки животи са връзки във веригата на поколенията. Ние сме мост от величието на миналото към най-далечното бъдеще."

— Валтер Грос (ръководител на Службата за расова политика на НСГРП)

Бивайки привърженици на националистическия светоглед, печелим духовния вътрешен мир, от който материализмът лишава останалите в днешното общество. Парите и простото удоволствие за нас не са достатъчни. Слушайки завета на нашите предци, избираме с гордост и радост да се борим и да умрем за хилядолетния ни народ.

Защото какво е по-смислено от това да се бориш за своя народ, за собствената си плът и кръв? И какво може да донесе повече радост и щастие от знанието, че това, което правиш, има смисъл?
 

"Днес за пореден път издигаме отново знамето на живота срещу учението на смъртта и служим на бъдещето с вярното уверение: Кръвта, дадена ни от Бог, е свята."

 — Валтер Грос

Публикуване на коментар

0 Коментари