Бог е мъртъв, да живее Бог!

„Залезът на Боговете” и „Бог е мъртъв” са една и съща идея. Те са различни схващания, отнасящи се за едно и също събитие, за това как човечеството е изгубило връзката си с духовния свят, което води до материализъм, нихилизъм, рационализъм, атеизъм и други идеи, които са основата на съвременния упадък, свързан с Фаустовската, Титанската, Прометейската и Луциферовата теми, обединени от една и съща формула: Човекът трябва да стане свой собствен Бог и да поеме властта над създанията на Бог. Този вид човек е Свръхчовек – Титан.

Истинското значение на скандинавският мит, както и много други истории от други традиции и култури, е предупреждение към човечеството, че е неизбежно да изгуби връзка с Върховният ред на живота, който е определен от Бог. Това откъсване ще принуди човечеството да търси нов абсолютен закон за спазване и със сигурност ще си го създаде само. Човекът става център на света, поради което неговите желания стават най-важното нещо, а егото и умът му преценяват кое е правилно и кое е грешно.

Нека подредим по хронологичен ред Смъртта на Бог:

Човечеството губи връзката си с Бог и остава изгубено, без светлина, която да го води.

Човечеството се обръща към себе си и започва да култивира човеко-ориентиран светоглед. Този етап е най-добре представен по време на Просвещението. Това е периодът на Луцифер/Прометей, когато човекът започва да цени себе си повече от всичко други, включително и Бог. Тези процеси са равносилни на бунтът на Луцифер срещу Християнският Бог, както и това, как Прометей краде Огъня на Боговете от Олимп, давайки го на човечеството.

След като е постигнат човеко-ориентирания светоглед, той бива насочен навън, срещу творенията на Природата/Бог, когато човекът се опитва да подчини всичко около него. Този етап е най-добре представен по времето на Индустриализацията. Това е Фаустовият период, когато човекът започва да използва своя разум, воля, наука и технология, за да манипулира заобикалящия го свят. Тези процеси са равносилни на раждането на Титаните, Свръхчовека на Ницше, воден от Волята си за власт.

В този момент човекът се превръща в „перфектното животно”, в „краля на живите същества”. И все пак това състояние не може да съществува дълго поради две главни причини. Първо, когато човекът извлича ценностите и върховния авторитет от самия себе си, той може да променя мнението си и да прави компромиси с всичко. Човекът не може да променя правилата на Върховният ред, но винаги може да променя мнението си, което виждаме в днешно време, когато хората се опитват да нормализират всички недостатъци и пропаднали идеи. Второ, човекът става роб на собствените си механични създания, които е използвал за да властва над природата, а това води до допълнително пропадане на човечеството. Хората стават мързеливи, отпуснати, отстъпчиви, и започват да губят своята Воля за власт, превръщайки ги в нещо по-нисшо от животно, нещо подчовешко. Това е епохата в която се намираме сега. Ние сме в Залеза на Титаните.

Но както сме били предупредени за нашия упадък, също така сме били предупредени и за възраждането ни и повторното достигане на Върховният ред. Всички истории в традициите разказват за това, как след последната и най-тъмната епоха след Смъртта на Бог, ще дойдат Герои, които ще премахнат тъмнината и ще върнат Божествения закон.

„Последната епоха е Желязната епоха, или както е наречена със съответният Индуски термин, Тъмната епоха (Кали Юга). Тази епоха слага край на всяка цивилизация, която е откъсната от святото, всяка цивилизация, която разбира и възхвалява само човешкото и земното. На фона на тези видове упадък се е появила и идеята за възможен кръговрат на упадък и въздигане, който Хезиод нарича „героичен кръговрат“ или „епоха на героите“. Тук използваме термина героичен по специален, техничен начин, със значение, което е различно от обикновеното. Според Хезиод, „геройското поколение” било създадено от Зевс, тоест от Олимпийският принцип, с възможността да се върне първичното положение и да се даде живот на нов „златен” кръговрат.”

Чрез помирението между архетипите на Титана и Героя, които първоначално са били еднакви, титанската Воля за власт ще бъде насочена към това да се възвърне Космическия ред и следователно ще бъде превърната във Воля за Истина.

„Херкулес получава Олимпийското безсмъртие след като се съюзява със Зевс(Олимпийския принцип) срещу „гигантите”. Според един от тези митове, точно чрез Херкулес „титанският” елемент (Прометей) бива освободен и помирен с Олимпийския елемент.

[…]

Титанският тип, или с други думи, войнският тип, е в крайна сметка първичната материя, от която са направени героите.”

Става дума за превъзмогването на Свръхчовека на Ницше, като по този начин Ницше все пак има положителен принос.

„Като освободим доктрината на Ницше от природните аспекти, можем да видим, че „свръхчовека” и „волята за власт” не са истински, освен като свръх- биологични, и може да се каже, свръх- естествени качества. В този случай, тази доктрина може да бъде начин много от хората да достигнат великия океан – светът на слънчевата универсалност от Нордическо-Арийските традиции – от чиито връх можем най-накрая да разберем смисъла на всичката мъка, безсмисленост, и нищожност с която е пълен този свят на затворници и лунатици.”

Става дума за това, което една националистическа писателка нарекла Мъже противопоставени на Времето, тези, които се борят за Вечното в света, изпълнен с промяна, и смята видните националисти за представители точно на тях.

„Спасителите, в този смисъл на думата – тези които искат да направят перфектни не само душите на хората, но и техния живот, правителство и международни отношения като цяло – са тези, които наричаме „противопоставени на Времето”. И те задължително са способни и готови на насилие, въпреки че не винаги става дума за физическо насилие. Те могат да бъдат, и всъщност трябва да бъдат, свободни от оковите на Времето, ако искат да действат с максимална предвидливост и ефикасност. Но трябва да вземат предвид условията на действията, които са „във Времето” за да може те да са „на” време.”

Става дума за идването на Дивият лов, където героите се жертват в битката с цел да помогнат на Один по време на Рагнарьок.

„Преди всичко, както знаем, Валхала е центъра на небесното безсмъртие, запазена единствено за героите, които са паднали по време на битка. Господарят на това място, Один-Вотан, ни е представен в Инглинг сагата, като този, който показва правилния път на героите, който ще ги отведе до мястото на боговете, където безсмъртния живот процъфтява. Според тази традиция, няма жертва или култ, която е по- оценена от върховния Бог, и никой не произвежда по-ценни резултати от жертвата, която предлагаме, когато паднем на бойното поле. Освен това, като се отделим от обърканото съвременно разбиране на Дивия лов, можем да видим скрито това значение. Чрез воините, които падайки в бой се жертват за Один, расте неговата сила, от която той има нужда за последната битка срещу Рагнарьок, тоест, „потъмняването на свещеното”, което е заплашвало света още от древни времена. Това ясно представя арийския мотив на метафизичната борба.”

Става дума за идването на националистите, последните Герои от този кръговрат, последните Титани, които превърнали своята Воля за власт във Воля за Истина. Ние практикуваме това, което в Будизма е описано като отричане на отричането. Опълчваме се срещу силите, които са се опълчили и отхвърлили срещу Божия закон, и по този начин го утвърждаваме отново, връщайки Космическия ред в човешкия живот. Това е пътят, който води до възобновяването на цивилизационно и расово ниво, вместо пътя на индивидуалното спасение, но второто евентуално ще последва примера на първото.

Това е истината за националистическата борба, целта ни е да се опълчим на силите на упадъка и по този начин да възвърнем всичко добро в човечеството. Това е истинска Свещена война, духовен и физически „Кръстоносен поход” срещу силите на материализма, атеизма, рационализма, хуманизма, егалитарианизма, хедонизма, нихилизма, и общо взето силите на упадъка, които търсят празнота, едно „нищо, безкрайно нищо”.

Така че в отговор на отчаяните думи на Ницше „Бог е мъртъв!” ние с все сили ще отвърнем „Бог е мъртъв – ДА ЖИВЕЕ БОГ!”Публикуване на коментар

0 Коментари