Одринската епопея

На 13 март заедно с Български Национален Съюз отбелязахме годишнината от героичната победа на българските войски, с която завършва Одринската операция по време на Първата Балканска Война. Това е един от многото велики моменти в българската история, и то такъв, който не е твърде далечен от настоящето.

Освен че трябва да признаем усилията и смелостта на българите, които са се сражавали и да почетем паметта на тези, които са загинали, най-вече трябва да направим така, че техните усилия и саможертва да не са били напразни. Помнейки техните велики постъпки и качества, ние трябва да се стремим да им подражаваме, защото те са проявили величие и смелост във време, когато наскоро освободената българска държава е била обхваната от проблеми, подобни на днешните. Докато някои българи са търпели ужасни условия по време на войната, докато са воювали и умирали, докато са се лишавали от почти всичко, за да изпълнят дълга си към нещо по-висше от самите тях, други са се опитвали да извлекат лична полза от ситуацията или са стояли безучастно.

Днес не сме ли в подобна ситуация? Всяка борба си прилича по нещо в основата си, разликата е, че борбата, която водим днес, не е буквална война, а културна такава и че хората, които имат смелостта да участват в нея, са далеч по-малко от предците ни, за които е било чест да изпълнят дълга си. Нека с проведената церемония почетем паметта им, а с бъдещите си действия да правим това, което са правили те, а именно: да поддържаме духа на България жив.


(снимка от bgns.net)