Светоглед на Бял фронт

Ние от Бял фронт обичаме собствения си народ, тачим всеки, който допринася или е допринесъл към неговото благоденствие и живеем с мисълта, че основният фактор за щастие на даден индивид трябва да е именно състоянието на неговия народ и посоката, в която той се е запътил.

В основата на начина ни на живот е вярата, че животът винаги е бил и винаги ще бъде управляван от природни закони и зависимости, изградени и прилагани в рамките на милиони години от Висша сила, която ние, като нейни деца, няма да можем да разберем за сравнително краткото ни време на съществуване, което е само миг в безкрайния цикъл на борба, жертви и дела, познат като „живот“. За някои тази сила е Господ Бог, за други е просто Природата, за трети може би е Карма или Съдбата, но в крайна сметка фактът е налице - тази сила е реална. Тези, които разбират това, също така могат да разберат защо я наричаме с универсалното име „Истина“ и понеже всичко различно от Истината е лъжа, сме страстни врагове на всеки, който я отрича или пренебрегва.

Разбирайки естеството на Истината и това как тя работи, за нас единственият естествен начин на мислене е пълното себеотрицание - като временното явление, което както е всеки един индивид, живял на тази планета, така сме и самите ние - и стопроцентовата саможертва в името на нещо по-велико от който и да е човек, олигарх, учен или цар - нашият народ. Не сме достатъчно малоумни да живеем с идеята, че този живот е създаден само и единствено за да можем ние, като индивиди, да му се наслаждаваме. Врагове сме на този тип мислене, защото той води до апатия към всичко, което е извън живота на даден индивид, което води до бум на дегенерацията, забрава или омаловажаване на делата на предците ни и незаинтересованост от бъдещето на нашия народ.

Нашата цел е да възродим уважението към Истината в мислите на етническите българи, а това на свой ред ще унищожи каквито и да е нередности, перверзии и слабости в начина на живот на народа ни - било то изпедерастяването на мъжете ни, побъркване на ценностите и здравия разум на жените ни или незаинтересоваността, породена от влечението към наркотиците и хедонизма, на децата ни. Само чрез приемане на Истината като единствен начин на живот ще навлезем във второто Възраждане на нашия велик народ.Публикуване на коментар

1 Коментари