Принципът на леминга

Съществува схващане, което е важно да бъде разбрано, ако смятаме да бъдем ефективни в пропагандата, в активизма и най-вече в управлението. То представлява фундаментален аспект от човешката природа, което има огромно влияние върху функционирането на нашето общество, но едва ли вече е било сериозно обсъдено в съвременните среди.

Двете стратегии за оцеляване, двата вида човек

За да бъде разбрано държанието на хората, важно е да се знае кое е най-важно за тях.
Разбира се, голяма част от това се намира в културата, религията и светогледа им. Но има и една по-дълбока биологична и инстинктивна част от това - стратегията за оцеляване на човека.

Има две различни стратегии. Първата, най-често срещана досега, е социална по своята същност. Хората като животни не могат да оцелеят сами в природата, трябва да бъдат част от група. Изключването на човека от тази група означава смърт. За „социалния“ човек първият приоритет е да запазят мястото си в групата, да защитят статута си, за да не бъдат изгонени. Всяка една заплаха да бъдат презирани от тяхната група ще ги изплаши на първостепенно ниво, страх, подобен на страх от смъртта. Така например, ако групата има традиционна техника на лов, която е свещена за тях, „социалните“ хора от групата агресивно ще отхвърлят всякакви нововъведения - тоест те ще отлъчат всеки, който посмее да ловува по различен начин, страхувайки се, че ще бъдат свързани с девиантния, като ще бъдат отлъчени заедно с него.

Важно е да се отбележи, че това не е планирана, съзнателна стратегия, а подсъзнателен емоционален отговор. Това е много добра стратегия за оцеляване, която гарантира, че „социалният“ човек ще процъфтява в рамките на групата и ще помогне в поддържането на традициите на обществото.

Втората стратегия, която е много по-рядко срещана, е по-примитивна и по-малко ефективна за поддържане на мястото на човека в групата. Тя е изградена върху търсенето на предимствата за оцеляването чрез по-добро разбиране на околната среда и адаптирането на поведението им спрямо нея. „Индивидуалистичният“ човек все още иска да остане в групата, но му липсва страха, когато нещо го заплашва. Това му дава по-голяма възможност за склоняване към „независимото мислене“ и иновацията, но и много по-голям шанс да бъде изгонен от групата си по същата причина. Може да се каже, че "независимо мислещите" хора просто не могат да усвят социалните рефлекси, които нормалните хора имат.

Независимо мислещият изпитва противоположни емоционални реакции, когато се стигне до нетрадиционните познания: изпитва вълнение, защото това е възможност да спечели конкурентно предимство над природата и другите хора.

Опровержение

Първоначално е важно незабавно да се обяснят някои погрешни схващания за тези два вида.

 • „Социалните хора“ не са по-малко интелигентни от „независимо мислещите“. Просто социалният тип използва своята интелигентност, за да поддържа традиционното на групата, а не да изследва девиантното. Социална личност има страхотно умение да обосновава защо една стара и отхвърлена идея е добра и валидна, ако е разпространена, докато независимо мислещият използва своята интелигентност, за да намери най-полезните идеи - тези с най-добрите доказателства.
 • Социалният тип всъщност може да бъде част от революционна група или група с много нетрадиционни идеи. Социалните хора се адаптират към околните си - тези, които имат власт и авторитет в своята област. В нашите огромни общества те формират по-малки групи и социални кръгове със собствени стандарти на мислене и поведение, откъдето следва че никоя конкретна идея не може да бъде прикована към социални хора или независимо мислещи, разликата е в стратегията за оцеляване.
 • Единственият начин "социалният" и "независимо мислещият" типове да бъдат различени е в емоционалната им реакция към нетрадиционните идеи - първият ще се ядоса или смути, а вторият ще прояви вълнение и любопитство.

 

Защо това има значение

Човек може да не забележи тази разлика, защото това е някак скрито, дори от независимо мислещите. Независимо от това последствията от гледна точка на политиката са огромни. Ето и няколко от тези последствия:
 • Средностатистическият човек се страхува много повече да не бъде изгонен от групата си, отколкото от някаква странична заплаха. Ако борбата срещу очевидна и предстояща заплаха би рискувала неговата позиция или репутация в групата, той никога няма да направи съответното нещо - дори и няма да си помисли да го направи.
 • Невъзможно е да се разпространяват непопулярни идеи сред маса от хора, ако те чувстват, че хората около тях презират тези идеи. Аргументите са безсмислени, защото нищо не може да се отърве от реакцията на страх, когато има табу идеи.
 • И обратно, социалният тип можем да бъде убеден във всичко, колкото и да е абсурдно, ако вярва, че хората около него имат същото мнение. Ако тези, които са на власт, категорично не одобряват противоположната идея, тогава това ще предизвика страха от отлъчване и социалният тип ще потвърди без колебание, че небето е зелено, а океанът - червен. 
 • Всяка група от хора, съставена от „социални типове“, която е оставена на себе си без външна намеса, ще поддържа своите традиции и стандарти на поведение неразклатимо, защото всички се страхуват да не бъдат разглеждани като „различни“ от групата. Дори лидерът ще се страхува от приемането на радикални реформи и следователно промяната би била много бавна. 
 • Тъй като телевизията може изкуствено да създаде представа за „обществено мнение“, тези, които я контролират, могат да отхвърлят идеите и ценностите дори на хората около „социалния“ човек. 
 • Пропагандата, насочена към масите, ще бъде крайно неефективна, ако тези маси не вярват, че властта има социалната сила да ги „отлъчи“. Това важи дори при пропагандата от най-високо качество.
 • До малцинството от независимо мислещи обаче може да се стигне чрез добре замислена пропаганда, дори социалният натиск обикновено да ги разубеждава да приемат желаното мнение. 
 • По този начин подкрепата на мнозинството от населението е показател за успех, а не предпоставка за успех. Мнозинството ще ви подкрепи, когато стане модерно да ви подкрепя, но не и преди това. Следователно истинската победа може да бъде гарантирана само когато движението има само малка част от населението зад него. 
 • Истинската политическа сила е силата да се решава кое е добро и кое е зло спрямо стандартите на групата. Много от "социалните" типове по-скоро ще умрат, отколкото да действат по начин, който би застрашил техния статус и тяхното положение в групата. Това е един от механизмите зад самоубийствената съпричастност на войникът за социална справедливост (SJW). 
 • "Аристокрацията" на хората обикновено се състои от независимо мислещите, тъй като това са хората, които могат да мислят извън нормите на групата и да взимат нестандартни решения, когато е необходимо.

Заключение

Това е схващане, с което всеки един националист трябва да е запознат. Уилям Пиърс нарече това "принципът на леминга", бивайки вдъхновен от малкото животно, което прекоси цялата скела, следвайки другите леминги около него.Публикуване на коментар

0 Коментари