Човекът във Вселенския Ред

Вселенският Ред определя всичко съществуващо в реалността, той просто представлява начинът, по който всичко е устроено. Следователно той обхваща в себе си всичко от Материалния и Нематериалния Свят (или "Светът и Суперсветът - двете половини, изграждащи Реалността, където материалният свят е прожекция на метафизичния свят", както е казал Евола). Вселенският Ред определя законите на природата и законите на духовното ниво, както и всичко помежду им. Това означава, че когато говорим за Законите на Природата, ние отново имаме предвид нещо, кеото е определено от този Вселенски Ред.

По този начин имаме Човечество, което също е прилепено за тези закони (истини) на Вселенския Ред, а следователно е прилепено и за истините на материалния и нематериалния свят, което означава, че има материална/биологична истина за човека, която е свързана със Законите на Природата и че има и духовна/метафизична истина за човека. Заедно те определят това, което наричаме човешко същество (единственото познато ни същество, което може да достигне трансцеденталност). Разбира се, тази истина важи за всички човеци.

Нека да си представим всичко това за една обърната пирамида, състояща се от 6 части (спрямо тези 5 части по Вселенския Ред тя има 5 ивици), по която ще се придвижваме постепенно. Най-отгоре (най-широката част; първата част) на пирамидата стоят вече казаните истини за материалния и нематериалния свят, а следователно и Законите (истините) на Природата и Метафизиката. Придвиждаме се надолу по пирамидата и стигаме до Човечеството (втората част). То е разделено на мъжки и женски пол (третата част), които от своя страна си имат своята собствена истина, която определя тяхната мъжка или женска природа. В същото време тези истини се придържат към истините на човешката природа, истините на материалния и нематериалния свят и Вселенския Ред. Поради техния унисон тази пирамида представлява една йерархия.

След това отиваме на Расата (четвъртата част на пирамидата). Човечеството е разделено на много раси. Всяка раса има трифакторна истина, тоест във всяка една Раса виждаме, че е изградена от Раса на Тялото, Раса на Душата (ума) и Раса на Духа. Следователно бивайки част от една Раса, означава да сме определени от тези истини, стоящи върху истините за половете, за принадлежността към човечеството, за истините на материалния и нематериалния свят, а с всичко това и Вселенския Ред.

Придвижвайки се още по-надолу по пирамидата, идва предпоследната, пета част на пирамидата, частта на Етноса и истините, които вървят с него. Има етноси, които строят Империи и такива, които съществуват като тяхна периферия. Казано по друг начин може да имаме етноси, които са част от нации и такива, които не са. Тук имаме и етническа истина, която ни определя успоредно с Расовата истина, истината на нашия пол, истината човешката природа, принадлежаща към Реалността на материалното и нематериалното и следователно към Вселенския Ред.

Накрая (последната, шеста част на пирамидата) стигаме до нашето собствено Семейство, а именно специфичният род, от който произлизаме като отделни индивиди. Човек би могъл да каже, че може да има определена „истина на семейството“, но този аспект е така еродирал през времето, че няма почти никакво значение от какво семейство произлизаме за нашето духовно състояние, макар да има някакво значение за временното/материалното ни състояние. Е, независимо от това семейството ни помага да се оформим като личност. Все пак възможността да се проследи семейната ни линия назад може да доведе до възстановяване на някакъв по-дълбок смисъл на семейството - до по-дълбока „истина на семейството“.

Най-отдолу под пирамидата вече идва редът ни като индивиди. Индивидът е сплавта на всички онези неща, които сме обяснили по-горе, като в същото време е и изключването на всичко останало, което не е обвързано с него. Въпреки това индивидът си остава манифестацията на Вселенския Ред през цялото време - „Както отгоре, така и отдолу“.
Имайки предвид всички тези неща, можем да проследим нашата точна връзка с Вселенския Ред и Върховната Истина, по силата на това да бъдем манифестация на споменатата Истина. По същия начин, както статуята е издълбана от твърд камък, индивидът е резултат от отхвърлянето на всичко, което не се отнася за него и неговата Лична истина. Позволете ми да направя следната аналогия. Имаме човек, така че статуята има човешка фигура, издълбана от твърдия камък. Нашият човек е мъж, следователно чертите на мъжа са издълбани на статуята. Този човек е от конкретна раса, така че чертите на съответната раса са издълбани на статуята. Той е от определен етнос - чертите на етноса му са издълбани на статуята.

Следователно ние имаме определена етническа истина, известна расова истина, мъжка или женска истина, истината за човешката природа и накрая истината на Реалността и на самата Вселенска истина. Макрокосмосът на Вселенския Ред е отразен в нашия микрокосмос.

По този начин ние разпознаваме важността на всички нива на пирамидата, а не просто да отхвърляме едно, когато преминем към следващото, което означава, че следваме тази верига на нивата, която ни свързва директно с Вселенския Ред. Важен е фактът, че сме хора, но освен това е важен фактът, че сме от специфичен пол, от специфична раса, от специфичен етнос. Не можем да бъдем едното без другото, ние сме обединението на тези аспекти, които издълбават от един уникален човек. Евола имал известни съмнения относно философията на национализма, защото той може да се използва като сила за "обобщаване", но не е осъзнавал, че той всъщност е отражение на Инволюцията и Възстановяването.

При Инволюцията ние се движим към "обобщаване" - от качество към количество, от организъм към механизъм, като по този начин национализмът става инструмент за "обобщаване", след това расата се превръща в инструмент за "обобщаване" и накрая човечеството се превръща в инструмент за обобщаване, но тук с всяка стъпка предишната се изхвърля. 

При Възстановяването, от друга страна, ние казваме "Не, аз не съм само човек. Аз съм повече от това". По този начин ние не отричаме нашата човешка идея, напротив, просто казваме, че има нещо повече; ние казваме, че принадлежим към определена раса. Така нашата природа се отдалечава от "обобщаването" на расата; "Не, аз не съм само от определена раса, аз съм и от определен етнос". Ние носим всичко това със себе си, като същевременно правим природата си все по-специфична и уникална и по този начин се превръщаме в отражение на Вселенския Ред.

Причината, поради която нашите врагове отбягват всичко по пътя си към "Обобщаването", е, защото тяхното схващане за Истината е, че тя е най-обикновен термин, който засяга всичко едновременно по един и същ начин. Те не осъзнават, че при спазването на Расовата Истина трябва да се придържаме към истината на НАШАТА РАСА, защото тя има своя отделна природа и място. Истината в това отношение е като пъзел - всяко парче има свое отредено място. Това, което те разбират под „истина“, е една празнина, най-обикновена, безцветна, заглушена от емоции празнина.

Истината е универсална, но освен това е специфична и автентична, което означава, че тя поддържа отговорността на нещата спрямо стандартите на съответните неща. Вселенският Ред засяга всички тези изброени аспекти, защото това е всичко. Има Материален и Нематериален свят и това е част от Вселенската Истина. Съответните истини на Материалния и Нематериалния свят са едновременно истини на Вселенския Ред, бивайки и част от Универсалната Истина. Човечеството е свързано с Материалните и Нематериални Истини и следователно от Универсалната Истина. Мъжкият/Женският пол и Расата са свързани от Човешката Истина - чрез нея от Материалните и Нематериалните Истини и Вселенската Истина, Етническата принадлежност същ е свързана с Расовата Истина и чрез нея с останалите Истини. Схващате какво имам предвид, всички истини са свързани. Именно по този начин макрокосмосът на Вселенската истина се съдържа в микрокосмоса на Личната Истина.

Нека да видим как нашите врагове се противопоставят на Истината във всичките й форми. Дори когато ни "обобщават", че сме само хора, те отхвърлят всички истини на човешката природа, те отричат съществуването на расите ("Няма раси, всички сме хора"), като така ерозират истината за мъжката и женската природа („Аз съм жена, заседнала в тялото на мъж, защото половите роли са социална конструкция“). И в противопоставянето си на Универсалната Истина във всичките й форми и манифестации те директно се противопоставят на тези, които се придържат към истината. Борбата с някоя от тези истини е и борба с нас спрямо това, че се придържаме към тази истина като част от нашата природа, като част от нашата Лична Истина. „Както отгоре, така и отдолу“ - когато атакуват някой аспект на истината, те атакуват нас като носители на Истината:
 > Националността е просто гражданство
  Обида към нашата етническа истина, обида към Вселенския Ред, обида към нас
 > Няма такова нещо като раса
  Обида към нашата расова истина, обида към Вселенския Ред, обида към нас
 > Джендърът/полът е отворен за тълкуване, като всеки може да бъде такъв какъвто си пожелае
  Обида към истината на нашия пол, обида към Вселенския Ред, обида към нас

От гледна точка на Расовата Истина можем да видим колко е подривно расовотото смесване, тъй като прави Истината несигурна в получения индивид, защото природата му е разредена и по този начин става по-трудно да се определи Расовата му Истина понеже трябва да бъде идентифицирана от други обстоятелствени елементи. Колкото повече хората (поколенията) се смесват през времето, толкова по-разредена става Расовата им Истина.

Нашата цел е Органичното състояние, временната манифестация (разбирай проявление) на Вселенския Ред, което означава общество, в което човек може напълно да осъзнае своята Лична Истина и след това да следва собствените си индивидуални пътеки със своите
конкретни постижения. В това общество човек ликува заради Личната си Истина и след това преследва Съдбата си. Вместо общество на права, в което всеки се занимава само с това, което иска, ние се борим за общество, в което хората осъзнават какво са, като по този начин осъзнават от какво имат нужда и в това намират щастие, разбира се, правейки и това, което искат.


Ако осъзнавате същността на интересите и лъжите и ако живеете с ясната представа, че сте във връзка с Вселенския Ред на нещата, значи мислите в интерес на Истината.


Публикуване на коментар

0 Коментари